Changjiang Scholars

Chang Jiang Distinguished Professors
ZHANG Qifa DENG Xiuxin ZHANG Chengcai ZHOU Daoxiu
PENG Liangcai KUANG Hanhui HUANG Qiaoyun JIANG Daohong
GUO Wenwu HE Zhengguo WANG Xuelu XIAO Shaobo
XIONG Lizhong      

 

Chang Jiang Visiting Professors
PENG Shaobin WANG Xuemin ZHAO Yunde Staffan Persson
David Peter Jackson Edgar B.Cahoon YOU Liangzhi